Kuva Paajalanmäeltä

Kaavoitus ja maankäyttö

Tervetuloa Leppävirran kunnan maankäyttö- ja mittauspalvelujen verkkosivuille. Näiltä sivuilta saat tietoa mm. kaavoituksesta, sekä asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä asioista.

Erityisesti pyrimme tuomaan esille vireillä olevia hankkeita sekä muuta ajankohtaista asiaa. Maankäyttö- ja mittauspalvelut vastaa mm. maankäytöstä ja paikkatiedoista.

  • asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen
  • maanomistajan toimesta laadittavien ranta-asemakaavojen ja niiden muutosten käsittely
  • kaavan pohjakartan tarkastaminen ja hyväksyminen
  • lausunnot
  • tontin varaus
  • kaupan vahvistus sekä
  • karttatulosteiden, otteiden ja paikkatietoaineistojen tuottaminen

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat

Kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksat 1.1.2024

Maankäyttö ja mittauspalveluiden yhteystiedot:

Tapio Montonen

Tekninen johtaja

Osastopäällikkö, ympäristö- ja tekniset palvelut

Merja Tuomainen

Maankäyttöinsinööri

– Maankäyttö – paikkatieto – taajaman ja haja-asutuksen osoitteet – talousmetsien hoito – yksityistieasiat

Suvi Nenonen

Kaavoittaja

– Yleiskaavoitus – kaavoitus

Seppo Kauhanen

Paikkatietosuunnittelija

– Kartoitukset – paikkatieto

Jukka Voutilainen

Mittamies

– Kartoitukset ja paalutukset – rajapyykit

Osoite:

Savonkatu 39
PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA

Puh. (017) 570 911 (kunnantalon vaihde)
Fax. (017) 570 9393
yleinen sähköpostiosoite: kunta@leppavirta.fi