Kuva usvaisesta virrasta ja sen ylittävästä sillasta

Viestintä ja markkinointi

Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista. 

Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet (Hallintosääntö 1.1.2018). 


Viestintäohje

Viestintäohje sisältää Leppävirran kunnan yleiset viestinnän periaatteet. Ohje sitoo kaikkea kunnan viestintää.
Viestintäohjeen tuella viestimme hallitusti, moniäänisesti ja monikanavaisesti. Viestinnän eri osa-alueiden käytännön ohjeita henkilöstölle on julkaistu kunnan intranet –sivustolla.


Graafinen ohje ja logo

Leppävirran kunnan graafinen ohjeistus uudistui maaliskuussa 2023.

Kuvassa teksti Ai että sekä selostus sen käyttötarkoituksesta. Leppävirran kunnan ja Visit Leppävirran pääviesti on Ai että, jota käytetään joko sellaisenaan tai yhdistettynä eri asioihin.
Leppävirran kunnan ja Visit Leppävirran pääviesti on Ai että, jota käytetään joko sellaisenaan tai yhdistettynä eri asioihin. Pääviesti otettiin käyttöön graafisen ohjeiston uudistuessa helmikuussa 2023.

Leppävirran kunta sosiaalisessa mediassa 

Leppävirran kunta käyttää sosiaalisen median kanavia tiedottamiseen ja markkinointiin.
Sen eri foorumeilla voidaan käydä keskustelua kunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.
Sosiaalinen media tarjoaa suoran yhteyden kuntaorganisaation ja kuntalaisen välille.
Virallisia hallintoasioita ei kuitenkaan voi panna vireille sosiaalisen median kautta.

Leppävirran kunnan Facebook-sivujen pääasiallinen ylläpitovastuu on kunnan yleishallinnon ja elinkeinopalvelujen henkilöstöllä. Ylläpitäjät seuraavat ja vastaavat kysymyksiin arkisin klo 8-15.
Viikonloppuisin lähetettyihin viesteihin vastataan seuraavan työpäivän aikana.
Kommentteja voi esittää vapaasti sivuilla käsitellyistä aiheista. Loukkaavia ja asiattomia kirjoituksia ei sallita ja ne poistetaan tarvittaessa.
 
Alla Leppävirran kunnan sekä muiden kunnallisia palveluja tuottavien tahojen sosiaalisen median kanavat. (Linkit avautuvat uuteen ikkunaan ja osa sivuista vaatii kirjautumisen).

Facebook 

Leppävirran kirjasto 
Leppävirran lukio 
Kivelän koulu (yläkoulu) 
Leppäkertun koulu 
Kurjalan koulu 
Leppävirran nuorten palvelut
Leppävirran Nuorisovaltuusto 
Kulttuuri- ja vapaa-aika

Vesileppis hyvinvointi ja liikuntakeskus (Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy)
Sisä-Savon kansalaisopisto (isäntäkunta: Suonenjoen kaupunki) 
Soisalo-opisto (taiteen perusopetus, isäntäkunta: Varkauden kaupunki)
Lastenkulttuurikeskus Verso
Pohjois-Savon pelastuslaitos (isäntäkunta: Kuopion kaupunki)
Sport&Spa Hotel Vesileppis liikunta-, tapahtuma- ja hyvinvointipalvelut

Instagram

Leppävirran Kirjasto
Leppävirran lukio
Leppävirran nuorten palvelut
Leppävirran Nuorisovaltuusto

Soisalo-opisto
Lastenkulttuurikeskus Verso

Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU (hankeaika 03/2020-02/2022, isäntäkunta: Vesanto)

Youtube

Leppävirran kirjasto 
Leppävirran nuorisopalvelut 

Blogi

Vilskettä Vintiöissä – päiväkoti Viitosvintiöt (Oravikoski)