Lukio

Leppävirran lukio – laadukas yleislukio

Leppävirran lukion logo

Leppävirran lukio Pohjois-Savossa on laadukas lähilukio, joka antaa hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. Koulumme etuja ovat mm. pienet ryhmäkoot, yksilöllinen opetus ja rento ilmapiiri. Opiskelijoilla on käytössään omat viihtyisät tilat välituntien ja hyppytuntien viettoon.

Leppävirran lukiossa pyrimme jatkuvasti kehittämään kouluarkeamme jaksamista tukevaksi ja huomioimaan opiskelijoiden näkemykset erilaisilla kyselyillä. Hyvinvointiin kiinnitetään huomiota esimerkiksi järjestämällä yhteisöllisiä teemapäiviä ja aktiivinen opiskelijakunta piristää koulupäiviä monenlaisilla tapahtumilla. Lukiolaisilla on matala kynnys lähestyä opiskelijahuollon palveluita, koska samassa rakennuksessa toimivat koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja terveydenhoitaja.

Opintotarjontamme on monipuolista. Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi opiskelijat pystyvät valitsemaan myös koulukohtaisia opintojaksoja kuten yrittäjyyttä (Nuori yrittäjyys -ohjelma), luovaa kirjoittamista ja draamaa, tukea ruotsin ja englannin aloitukseen ja abikertausta monissa oppiaineissa. Lisää vaihtoehtoja antavat verkossa suoritettavat korkeakouluopinnot, valinnaiset kielet ja katsomusaineet.

Kansainvälistä väriä opintoihin tuovat opintomatkat ulkomaille, vireä opiskelijavaihto, hankkeet ja yhteistyö ruotsinkielisen lukion kanssa.


Yhteystiedot

Leppävirran lukio, Laivurintie 19, 79100 Leppävirta

Suvi Markkanen

Kivelän koulun ja lukion koulusihteeri

Apulaisjohtaja Simo Ahtiainen
puh. 044 7507021

Opinto-ohjaaja Essi Uusitalo
puh. 044 7975127

Lukion opettajien ja muun henkilökunnan nimilista sekä yhteystiedot löytyvät myös Peda.netistä.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@leppavirta.fi ilman ääkkösiä ja väliviivoja.

Lukion yleinen sähköposti: lukio@leppavirta.fi