Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään neljäntenä päivänä ennen kokousta ja ne ovat luettavissa siihen saakkaa, kunnes pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana päivänä.

Kuntalaisen katsotaan saaneen tieto pöytäkirjasta viikko julkaisun jälkeen, mistä lasketaan muutoksenhakuaika alkavaksi.

Pöytäkirjat ovat verkossa luettavissa kaksi vuotta. Tätä vanhempaa aineistoa voi pyytää luettavaksi kunnan arkistotoimesta.

Viranhaltijoiden tekemät päätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta säädetään tarkemmin hallintosäännön 6 luvussa. Lautakunnalla tai kunnanhallituksella on oikeus käyttää otto-oikeutta alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätökset julkaistaan päätöksentekopäivänä ja ne ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.