Pihlajan oksan taustalla Leppävirran kirjasto

Arkistotoimi

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen niiden koko elinkaaren ajan. Tehtävänä on tallentaa kunnan toimintaa ja välittää arkistoa kuntalaisten käyttöön. Arkistotoimi vastaa tiedonohjaussuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, asiakirjojen arkistoinnista sekä tarpeettoman aineiston hävittämisestä. Se huolehtii myös asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta.

Keskusarkisto

Kunnantalolla sijaitsee keskusarkisto, joka toimii päätearkistona eri toimialojen pysyvästi tai vähintään kymmenen vuotta säilytettävälle aineistolle. Keskusarkisto sisältää asiakirjoja 1870-luvulta alkaen. Siellä säilytetään mm. valtuuston, kunnanhallituksen ja eri lautakuntien pöytäkirjoja, lakkautettujen koulujen aineistoa, rakennuslupia sekä palkka-asiakirjoja.

Keskusarkiston julkiset asiakirjat ovat kaikkien käytettävissä.  Aineistoa ei lainata kunnantalon ulkopuolelle mutta siihen voi tutustua virka-aikana kunnantalolla ja tarvittaessa aineistoa voidaan kopioida tai skannata.

Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Niihin voidaan myöntää käyttö- tai tutkimuslupa tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Arkistotoimesta vastaa hallintosihteeri Marjo-Riikka Salo.

Marjo-Riikka Salo