Pihlajan oksan taustalla Leppävirran kirjasto

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Osastopäällikkönä toimii sivistysjohtaja. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja toimii kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen esimiehenä, ostopalvelusopimusten yhteyshenkilönä ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita. Palveluista osa tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso), merkittävä osa ostetaan näiltä toimijoilta:

Sekä oma että palvelutuottajien toiminta ja talous raportoidaan lautakunnalle osavuosiraporteissa, jotka julkaistaan lautakunnan pöytäkirjan liitteinä internetissä.

Yhteystiedot

Ann-Mari Karvinen

Kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja

Avustukset, kirjasto, kulttuuri, museo, kansalaisopisto, liikunta, kylät, ystävyyskunnat

Käyntiosoite: Kirjasto, Koulutie 4, 79100 Leppävirta
Postiosoite: Leppävirran kunta, PL 4, 79101 Leppävirta