Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö (EPT)

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö Leppävirralla

EPT-verkoston lakisääteisyyden määritelmät:
5 § Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on:
1) Huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta.
2) Huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle.
3) Lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä.
4) Esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa. 5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön vastuuhenkilö Leppävirralla on Nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Inka Luostarinen
inka.luostarinen@leppavirta.fi
puh. 044 790 6092

Leppävirran kunta on mukana seuraavissa ehkäisevän mielenterveystyön hankkeissa:

Mieliteko-ohjelma 2021-2030
Leppävirta on mukana koko Pohjois-Savon maakunnan kattavassa Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä. Ohjelman taustalla ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairastavuusindeksit, joiden mukaan Pohjois-Savo on maamme sairain maakunta. Ohjelmaan ovat sitoutuneet Kuopio, Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vieremä, jotka osallistuvat myös ohjelman rahoitukseen. Mieliteko-ohjelmaa on toteuttamassa iso joukko: päätoteuttajan Kuopion kaupungin lisäksi mukana työssä ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Mieliteko-ohjelman mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke. Ohjelman ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle on myönnetty Ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston rahoitus. Voit lukea lisää Mieliteosta:
www.mielitekomedia.fi

Hyvän mielen kunta -hanke
MIELI ryn käynnistämä Hyvän mielen kunta -hanke tukee mielenterveysosaamisen lisäämistä kunnissa. Hanke tukee osaltaan vuosille 2020-2030 laaditun kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.
Lisätietoja: https://mieli.fi/mieli-ry/hankkeet/hyvan-mielen-kunta-hanke/ 

Leppävirran kunta tukee seuraavia ehkäisevän päihde- ja mielenterveystoimijoita:

Leppävirran MT-tuki ry https://leppavirranmttuki.info/
Toimintayhdistys Leppälintu ry https://www.leppalintu.net/