Kuvassa maisema Möhköseltä

Vesihuollon toiminta-alueet

Vesihuoltolaissa on sanottu, että kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Kiinteistöillä on toiminta-alueella velvollisuus liittyä vesihuoltoverkostoon, ellei siitä myönnetä vapautusta. Vapautuksen myöntää ympäristötarkastaja.
Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa.

Toiminta-alue määritellään erikseen vesijohdoille, jätevesiviemäreille ja hulevesiviemäreille. Syynä on se, että kaikki verkostot ei ulotu yhtä laajalle alueelle. Toiminta- alueen laitamilla on myös sellaisia alueita, joille ei kannata jätevesiviemäriä rakentaa. Leppävirralla ei ole määritetty hulevesiviemäreiden toiminta-aluetta.

Leppävirran kunnan valtuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 16.5.2005 sekä toiminta-alueen laajennukset 29.6.2009 § 40 ja 20.6.2011 § 39.

Karttakuva vesihuollon toiminta-alueista

Verkoston suunnittelu ja rakentaminen

Verkoston laajentamisen ja rakentamisen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa teknisten palveluiden vesihuoltolaitos.

Lisätiedot:

Antti Tuppura

Vs. Vesihuollon käyttöpäällikkönä toimii 24.5. alkaen kiinteistöpäällikkö Antti Tuppura