Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin

Valtuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi ja sen tehtävistä määrätään kuntalain 14 §:ssä. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa ja päättää kunnan hallinnon rakenteesta sekä valitsee luottamushenkilöt.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 
Kokouksia voi seurata suoralähetyksenä verkkosivuilla julkaistavan linkin kautta tai kunnantalon valtuustosalissa. Kokoukset alkavat klo 17.00.

Kokousaikataulu syksyllä 2023:
9.10.2023
6.11.2023 mm. veroprosentit
11.12.2023 mm. talousarvio