Lasten ja nuorten osallisuus

Lasten ja nuorten ääntä kuullaan kattavasti suunnittelutyössä ja päätöksenteossa, sekä heille mahdollistetaan omaehtoinen aloitteellisuus.

Oppilaskuntien lisäksi kunnassa on myös nuorisovaltuusto, joiden edustajat osallistuvat lautakuntien ja valtuuston kokouksiin sekä erilaisiin työryhmiin. Alakouluikäiset pääsevät vaikuttamaan Lasten parlamentissa ja lisäksi kaikissa päiväkotiryhmissä on lasten kokoukset.

Nuorisovaltuusto

Leppävirran nuorisovaltuusto (Nuva) on 13-20 -vuotiaiden leppävirtalaisten nuorten vaikuttamisryhmä, joka edustaa kaikkia Leppävirran nuoria.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Esityslista julkaistaan viikkoa ennen kokousta internetissä ja esityslistaa voi kommentoida vapaasti. osoitteessa.

Lasten parlamentti

Leppävirran Lasten Parlamentti on alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään ja niitä käsitellään toiminnallisesti, lasten ikään sopivin tavoin. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta. Lasten Parlamentti koostuu 12 edustajasta, jotka valitaan kouluilla käytävissä vaaleissa.

Lasten parlamentin kokous keväällä 2023

Lasten parlamentti kokoontui kevään kokoukseen toukokuussa. Kokouksessa kuultiin ajankohtaisten asioiden lisäksi myös kiusaamisen vastaisesta toimintamallista sekä workshopattiin kunnan ja kunnan viestinnän aiheiden ympärillä.