Hakeminen ja maksut

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä vähintään 4 kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli hoidon tarve johtuu molempien huoltajien työllistymisestä tai opiskelusta varhaiskasvatuspaikka pyritään järjestämään 2 viikon kuluessa.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta palvelussa eDaisy


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 alkaen siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.