Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen ja huolehtia, että kunta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön. Elinkeinopalvelut tarjoaa tieto- ja neuvonta-palveluja, sekä toimitilajärjestelyjä. Kunta aktivoi kehittämishankkeita, osallistumalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin. 

Yritysten neuvontapalvelut

  • rahoitusneuvonta
  • toimitila- ja tonttiasiat
  • ohjaus koulutuksiin, muihin yrityspalveluihin ja kehittämishankkeisiin
  • investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi ja valmistelu yritysten kanssa

Yhteystiedot

Antti Tulila

Elinkeinoasiamies

– rahoitusneuvonta, toimitila- ja tonttiasiat, investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelu