Rakentaminen ja tontit

Leppävirran kunnalla on haettavissa tontteja sekä asumiseen että yritystoimintaan.
Rakentamiseen liittyvistä luvista pääosan myöntää Leppävirran kunnan alueellinen rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonta

Kaavoitus, maankäyttö

Vapaat tontit, teollisuus ja yritystontit

Leppävirran kunnalla on myynnissä noin 104 omakotitonttia. Tontteja on tarjolla mm. Uitukanharjussa ja Ukonniemessä kävelymatkanpäässä keskustan palveluista, Sorsakosken ja Oravikosken taajamissa sekä Paukarlahdessa ja Timolassa.

Vapaita yritystontteja on kirkonkylän alueella; Kokoojantien-, Pohjukansalon-, Laakunlammen- ja Tervonlammen teollisuusalueilla. Lisäksi tontteja Sorsakosken ja Oravikosken taajama-alueilla sekä Nikkilänmäessä.

Vapaat omakotitontit

Vapaat teollisuus- / yritystontit