Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta on osana toimijoiden verkostoa: Kunnan rooli on rakentaa aktiivisesti vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kuntalaisille että erilaisille toimijoille (yhdistykset, yritykset, muut). Kunnan resurssit (tilat, osaaminen, henkilöstö) tulevat jatkossa olemaan laajemmin koko kuntayhteisön käytettävissä.

Kunnan tehtävänä on myös edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikuttaa toimintaympäristön kehittämiseen omilla toimenpiteillään (esim. tilojen ja alueiden käyttömahdollisuus, avustukset, päätöksenteko, yhteiset hankkeet). Terveyttä ja hyvinvointia tukevan, ongelmia ennaltaehkäisevän työn painottaminen on tavoitteena kunnan omassa ja sen tukemassa toiminnassa.

Unicef lapsiystävällinen kunta

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

Leppävirran strategia 2025

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen on keskiössä Leppävirran strategiassa:

Leppävirta

– kannustaa liikunta-, kulttuuri- ym harrastuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
– on lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
– tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta kaikenikäisille
– on vahva, vireä ja yhteistyökykyinen kunta
– on puhtaasti kasvava ympäristö ihmisille ja yrityksille
– tukee kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kannustaa ja antaa tilaa omatoimisuudelle


Kunnan kaikki toimialat mukana:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Leppävirralla tehdään kaikilla kunnan toimialoilla:

Työryhmien kokoonpano ja muistiot: