Kuvassa Leppävirran kirkonkylän päiväkoti.

Varhaiskasvatus

Leppävirralla tarjotaan varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille neljässä päiväkodissa Kirkonkylän, Sorsakosken ja Timolan päiväkodeissa sekä Päiväkoti Viitosvintiöissä Oravikoskella.

Päiväkoti Viitosvintiöissä ja Timolan päiväkodissa toimii myös esiopetustyhmät, joissa esioppilailla on mahdollisuus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Kirkonkylän ja Sorsakosken alueiden esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus tapahtuu Leppäkertun esiopetusryhmässä Leppäkertun koulun yhteydessä.

Kirkonkylän päiväkodissa on järjestetään vuorohoitoa sitä tarvitseville lapsille.

Perhepäivähoitokoteja on kirkonkylällä, Sorsakosken ja Konnuslahden kylien alueella.

Kurjalassa esiopetus järjestetään koulun perusopetuksen yhteydessä. 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluraha. Lisätietoa yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla.

Varhaiskasvatuksen palvelunohjaus

Varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa yhteys alueen päiväkodin päiväkodinjohtajaan.

Kirkonkylän päiväkotiSaara Nuutinen044 7906 010saara.nuutinen@leppavirta.fi
Pk Viitosvintiöt Oravikoski/PaukarlahtiMinna Tikanmäki040 8611 452minna.tikanmaki@leppavirta.fi
Sorsakosken päiväkotiMinna Tikanmäki040 8611 452minna.tikanmaki@leppavirta.fi
Timolan päiväkotiMinna Tikanmäki040 8611 452minna.tikanmaki@leppavirta.fi
Perhepäivähoito Minna Tikanmäki040 8611 452minna.tikanmaki@leppavirta.fi

Varhaiskasvatussuunnitelma

Leppävirran kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma on vahvistettu koululautakunnan kokouksessa 30.8.2022.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään järjestelmällisesti varhaiskasvatuksen arjessa.


VARDA – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevissa lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


Mitä tehdä jos et ole tyytyväinen toimintaan

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensijaisesti yhteydessä henkilökuntaan, tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai varhaiskasvatusjohtajaan.

Jos asiat eivät näiden tahojen kanssa keskustellen selviä, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita muun muassa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä.

Leppävirran kunnan sosiaaliasiamies on Teuvo Räsänen puh. +358 40 860 8206. Puhelinaika on ma-pe 9.00 – 11.30. Puhelimitse on mahdollista sopia henkilökohtainen tapaamisaika.


Sähköinen oikaisuvaatimuslomake

Sähköinen oikaisuvaatimuslomake käyttöön varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa

Aluehallintovirastoissa on kesäkuussa otettu käyttöön sähköinen oikaisuvaatimuslomake, jolla voi vaatia oikaisua varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa. Sähköisellä oikaisuvaatimuslomakkeella pyritään helpottamaan aluehallintovirastossa asiointia.

Aluehallintovirasto on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa. Uuden lomakkeen kautta voi vaatia oikaisua esimerkiksi varhaiskasvatuksen tukipäätökseen, perusopetuksen erityisen tuen antamista koskevaan päätökseen, oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamiseen sekä opiskelijan eronneeksi katsomiseen.

Asioiden käsittely nopeutuu, kun sähköisellä lomakkeella kysytään kaikki asian käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja täydennystä vaativien asioiden määrä vähenee.

Uusi lomake löytyy Suomi.fi-palvelusta. Lomake on käytössä kaikissa aluehallintovirastoissa. Lomakkeelle tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelussa omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Oikaisuvaatimuslomake on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Lomake tulee myöhemmin saataville myös saamen kielellä.

Oikaisuvaatimus – varhaiskasvatus, opetus ja koulutus