Ohjeet ja säännöt

Hallintosäännössä määrätään hallinnon ja toiminnan sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvien asioiden järjestämisestä Leppävirran kunnassa.
Kunnanhallitus 7.2.2022 § 30 ja valtuustossa 14.3.2022 § 12 päivitetty.
Hallintosääntö on uuden kuntalain (410/2015) § 90 mukainen.

Lisäksi:

  • kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty erikseen
  • Keski-Savon ympäristölautakunnan toiminnasta määrätään sen johtosäännössä
  • kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössätalousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään vuosittain kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Kunnan palkkiosäännössä määritellään luottamustoimista maksettavat palkkiot ja korvaukset.
Sääntöä on viimeksi päivitetty valtuustossa 11.12.2023.

Valtuuston 11.12.2017 § 86 hyväksymä
Voimaantulo 1.1.2018 alkaen 

Viestintäohje sisältää Leppävirran kunnan yleiset viestinnän periaatteet. Viestinnän eri osa-alueiden käytännön ohjeita on julkaistu henkilöstön intranet –sivustolla.
Hyväksytty kunnanhallituksessa 2.12.2019 § 209
Tiedoksi kunnanvaltuustolle 9.12.2019

Valtuusto 10.11.2008 § 40
Varkauden, Pieksämäen, Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran yhteistoimintasopimus terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palveluiden järjestämisestä seudullisesti.
Muutos 1.1.2017 alkaen, jolloin Joroisten kunta liittyi mukaan myös ympäristönsuojelun palveluiden osalta.

Torisääntö 1.7.2020 alkaen

Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja. Tietoa Leppävirran kunnan toritoiminnasta teknisen toimen sivulta.

Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista.