henkilö istuu pöydän ääressä ja katsoo tabletti-tietokoneen ruutua

Koulutukset ja viestintä

Lapsiystävällinen kunta -mallin koulutukset ja tapaamiset 2023

Tervetuloa mukaan UNICEFin koulutuksiin ja perehdytyksiin, joissa syvennymme lapsen oikeuksiin kunnassa! Laita nämä lapsen oikeuksien teemakoulutuspäivät kalenteriin ja välitä tarpeelliset kutsut koordinaatioryhmällesi tai kunnan muille toimijoille.

Kaikki koulutukset löytyvät Lapsiystävällinen kunta –digipalvelusta:

Koulutusten materiaalit ovat saatavilla LYK-koordinaattoreille jälkikäteen Lapsiystävällinen kunta -portaalissa.

Tulevat koulutukset ja tilaisuudet


Viestintä

LYK-mallille on luotu oma viestinnän vuosikello, joka on osa kunnan yleistä viestinnän ja markkinoinnin vuosikelloa. LYK-teemoja pidetään viestinnässä näkyvillä läpi vuoden eri kanavissa, kuten media, kunnan kotisivut, sosiaalinen media ja tapahtumat. LYK-viestinnän kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset ja tarpeen mukaan viestejä kohdennetaan myös eri ryhmille.

Koulut panostavat LYK-viestintään omissa kanavissa ja tuovat esille pieniä ja suuria tekoja vuoden varrella. Kunta jakaa yleisiin kanaviin lasten, nuorten ja koulujen tuottamaa sisältöä.

Kunnan yleisten kanavien lisäksi useilla eri toimijoilla on omat kanavat, joissa on aktiivista sisällöntuotantoa ja viestintää. Näitä ovat esimerkiksi Nuorten palveluiden omat kanavat, työntekijöiden omat työrooliin perustuvat some-tilit, koulujen tilit sekä nuorisovaltuuston oma tili.