Vesi- ja viemärilaitos

Vikailmoitukset (24 h) 044 790 6035

Asiakkaita pyydetään ilmoittamaan päivystäjälle havaitsemistaan mahdollisista vuoto- ja häiriötilanteista pikaisesti. Tämä edesauttaa häiriön arviointia ja mahdollistaa korjaus- ja huoltotöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa ja minimoi mahdolliset jakeluun tai muuhun toimintaan liittyvät häiriötekijät.

Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos

Leppävirran kunnan vesihuoltolaitos kuuluu Keski-Savon Vesi Oy:n palvelualueeseen ja sen tehtävänä on laadukkaan talousveden jakelu kuluttajille sekä jäteveden vastaanotto ja pumppaaminen siirtolinjaa pitkin Keski-Savon Vesi Oy:lle Varkauden Akonniemeen.

Siirtolinjan pituus Varkauden rajalta Leppävirran keskustaan on 23 km. Poikkeusolojen varalta kunnalla on yksi varavedenottamo Pohjukansalossa ja toinen Voivakassa.

Leppävirran vesihuoltolaitoksen talousveden riskienhallintasuunnitelma (Water Safety Plan, WSP) on tehty vuoden 2019 alussa. Työ tehtiin käyttäen valtakunnallista WSP-työkalua. Riskienhallinta on toteutettu vesihuoltolain (681/2014) sekä viimeisimmän (2539/2017) talousvesiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Vesihuoltolaissa vaaditaan ”vesihuoltolaitoksen on oltava selvillä käyttämänsä raakaveden määrään tai laatuun kohdistuvista riskeistä sekä laitteistonsa kunnosta”.

Uusin talousvesiasetus astui voimaan 27.10.2017, missä vaaditaan ”viranomaisen on hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskiarviointi”. Riskien hallintakeinojen toimivuutta seurataan omavalvonnalla. WSP-työ toteutettiin vesihuoltolaitoksen ja terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Vesihuoltolaitoksen ydinryhmässä olivat mukana käyttöpäällikkö ja laitosmies.

Talous- ja jätevedet

Liittymis- ja käyttösopimukset, hinnasto ja laskutus

Tutkimustulokset

Kiinteistöjen vesihuoltolaitteet ja verkoston suunnittelu