Kulttuuri ja taide

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita. Palveluista osa tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso), merkittävä osa ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta.

Kotiseutumuseo

Kansalaisopisto

Lasten kulttuuri ja taiteen perusopetus

Leppävirta-päivä 4.6.

Arvi Sikasen rahasto / Leppävirran taide- ja kulttuurirahasto

Leppävirran valtuusto on 26.9.2016 § 33 hyväksynyt Arvi Sikasen rahaston / Leppävirran taide- ja kulttuurirahaston perustamisen ja säännöt avautuvat tästä linkistä.

Rahastoa hallinnoi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Rahastosta voi hakea määrärahoja:

  • kehittämisavustuksiin, jotka koskevat kunnan kulttuuritoimintaa ja sen toimintaympäristöä
  • omarahoitusosuutena taiteen ja kulttuurin hankkeisiin, jotka tarvitsevat kunnan rahoitusosuuden saadakseen ulkopuolista rahoitusta
  • palkintoina ja palkkioina kunnan taide-ja kulttuuritoiminnassa
  • taide- ja kulttuurihankintoihin

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää osoitteella ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen
ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676
käyntiosoite: Kunnantalo, Savonkatu 39, 2. krs
postiosoite: PL 4, 79101 Leppävirta