Tietosuojaselosteet

Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaseloste, jossa ilmoitetaan rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa rekisteristä.