Kuva kasvihuoneviljelyksistä

Maaseudun kehittäminen

Kunta osallistuu maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen

  • erilaisten hankkeiden kuntarahaosuuden ja ohjausryhmätyöskentelyn kautta
  • on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maaseudun hankkeita
  • on mukana kehittämässä maatilatalouden pienyritystoimintaa neuvonnan avulla
  • auttaa vaihtoehtoisten liiketoimintamallien suunnittelussa
  • toimii linkkinä elinkeino- ja hanketoiminnan välillä

Hankerahoitusta voi hakea hankkeen laajuudesta ja vaikuttavuudesta riippuen joko paikalliselta maaseudun kehittämisyhdistykseltä Mansikka ry:ltä (Leader), Pohjois-Savon Ely-keskukselta tai Pohjois-Savon Liitolta.

Hanketoiminta