Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden edistäminen

Leppävirran kunnan hallintosäännön (kv 19.12.2017) mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on liikenneturvallisuuden edistäminen.

Leppävirran kunnassa on toiminut liikenneturvallisuustyöryhmä (LIITU), joka on käsitellyt ja edistänyt liikenneturvallisuutta parantavia asioita eri hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa.

Ryhmän tehtäviä ovat: 

  • Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille.
  • Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien toteutumisen seuranta, ylläpito ja päivitys
  • Liikenneturvallisuus tilanteen seuranta (esim. liikenneonnettomuudet)
  • Ajankohtaisten liikenneturvallisuus asioiden läpikäynti (esim. aloitteet) ja tiedottaminen
  • Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein
  • Liikenneturvallisuusteeman valinta joka toinen vuosi.
  • Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, esitys että kaksi kertaa keväällä (Huhtikuu) ja syksyllä (Lokakuu)

Ryhmän jäsenten tehtäviä ovat:

  • Liikenneturvallisuustyönorganisointi omassa hallintokunnassa, tiedon välittäminen ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omaan hallintokuntaan ja oman sektorin kokoontumisiin.

Ryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista:

Tekniset palvelut, Tekninen lautakunta, Tiejaosto, Perusturvalautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Liikuntatoimi, Palo- ja pelastustoimi, Poliisilaitos, ELY-keskus, Liikenneturva, Leppävirran Invalidiliitto ja Vanhusneuvosto sekä Liikenneturvallisuustoimija.

Lisätiedot Leppävirran kunnassa:

Jani Nissinen

Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma 2018

Pohjois-Savon ELY-keskus ja alueen viisi kuntaa, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki sekä Varkaus ovat yhteistyössä laatineet Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman.

Suunnitelman keskeisenä osana on liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma, jossa on keskitytty ongelmallisimpiin ja onnettomuusherkimpiin kohteisiin. Suunnitelmassa tavoitteena ovat myös esimerkiksi liikenneturvallisuustyön, liikennekasvatuksen ja viisaan liikkumisen edistäminen. Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä viedään eteenpäin talousarvion puitteissa.

Keski-Savon liikenneturvasuunnitelma 2018; lähtökohdat ja sisältö
Keski-Savon liikenneturvasuunnitelma; tavoitteet ja painopisteet
Liikenneturvallisuustyö
Liikenneympäristön toimenpideohjelma Leppävirta