Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste 

Leppavirta.fi -verkkosivusto 

Leppävirran kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojen saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee leppavirta.fi -verkkosivustoa joka on julkaistu 25.4.2023. 
Seloste on laadittu 11.4.2023.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Suomen digipalvelulain (306/2019) säännökset. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuuden tilan on arvioinut verkkopalvelun toteuttaja Avidly Oyj.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

Noudattamatta jättämiset verkkosivuston osalta ja toiminnot, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia. 

  • Tapahtumakalenterin kuukausivalinnan näkyvä nimi ja saavutettava nimi eivät ole samoja
    (näkyvä nimi “maaliskuu 2023”, saavutettava “klikkaa vaihtaaksesi päivämäärää”).
    Ongelma on Events Calendar WordPress-lisäosassa, eikä sitä voida korjata

Ei-saavutettava sisältö, joka ei ole saavutettavaa kohtuuttoman rasitteen perusteella

Listaus verkkosivustolla olevista sisällöistä, jotka eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

  • Osa sivuston PDF-liitetiedostoista. . Tiedostot korjataan tai niiden sisältö siirretään normaaleiksi sisältösivuiksi 1.9.2023 mennessä

Lisätietoja ei saavutettavasta sisällöstä saat: 

Leppävirran kunta
Paula Pöllänen
viestintä- ja markkinointipäällikkö
puh. +358 44 7975 030
paula.pollanen@leppavirta.fi

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston omistajalle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. 

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puh. 0295 016 000 (vaihde)