Kuvassa lasten opettavaista kerhotoimintaa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Leppävirran koulutoimi järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa

Toiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Järjestäminen

  • koulun työpäivinä pääsääntöisesti klo 06.30–17.00 (voi vaihdella kouluittain)
  • vain niissä kunnan osoittamissa paikoissa, missä määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella muodostuu vähintään kahdeksan (8) oppilaan ryhmä
  • lukuvuonna 2023-2024 aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Leppäkertun koululla. Iltapäivätoimintaa Oravikosken koululla. 

Hakeminen lukuvuosi 2024-2025

  • alkaa samaan aikaan perusopetukseen ilmoittautumisen kanssa, sitova hakemus viimeistään 30.4.2024 mennessä.
  • haetaan ensisijaisesti siihen kouluun, jota oppilas käy; huoltaja voi hakulomakkeessa esittää myös toissijaisen koulun siltä varalta, ettei ryhmää muodostu oppilaan omaan kouluun
  • jos ryhmäkokoa joudutaan rajoittamaan, päätöksen tästä tekee sivistysjohtaja toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla

Hakulomake
Lomake palautetaan kunnan koulutoimistoon, os. Koulutoimisto, PL 4, 79101 Leppävirta.

Maksut

  • toimintaan osallistuville tarjotaan maksuton välipala
  • ko. toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton
  • niillä toimintaan osallistuvilla oppilailla, joilla on perusopetuslain mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta voimassa olevia koulukuljetusreittejä käyttäen; muutoin huoltaja vastaa kuljetuksista
  • toiminnasta perittävä maksu on 1.1.2020 alkaen aamu- tai iltapäivätoiminta 63 €/kk; mikäli oppilas osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, on maksu 105 €/kk

Toimintasuunnitelma

Aamu-ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululautakunnan päätös 21.6.2011 
Koululautakunnan päätös 11.12.2019 § 45 toimintasuunnitelmaan muutos 1.1.2020 alkaen perittävien maksujen osalta.

Toimintasuunnitelmassa on em. lisäksi määräyksiä mm. toimintaan hakemisesta kesken toimintakauden, irtisanoutumisesta toiminnasta, ryhmän lakkauttamisesta sekä perusteista alennuksen myöntämisestä toimintamaksuihin.

Tiedustelut:

Toimistovirkailija Mirja Kinnunen
p. 044 7975 411
sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi