Kuvassa varhaiskasvatuksen lapsukaiset piirtelemässä.

Esiopetus

Esiopetus lukuvuodelle 2024-2025 alkaa torstaina 15.8.2024.

Esiopetuksen työ-ja vapaapäivät lukuvuodelle 2024-2025

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024-2025 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisy sähköisen asioinnin kautta 8.3.2024 mennessä. Tuleville esioppilaille annetaan tarkemmat ohjeet varhaiskasvatuspaikasta tai lähetetään postitse kotiin helmikuun puolivälissä, jos ei ole varhaiskasvatuksessa.

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014). Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Leppävirran kunta järjestää esiopetusta lukuvuonna 2024-2025 kaikille v. 2018 syntyneille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla on mahdollisuus vuotta aikaisemmin varhennettuun esiopetukseen. Tarkemmin ohjekirjeessä.

Esiopetus alkaa torstaina 15.8.2024. Syyslukukausi 15.8.- 20.12.2024 ja kevätlukukausi 13.1.-28.5.2025. Syysloma viikolla 42, hiihtoloma viikolla 10, lisäksi vapaapäivä 2.5.2025.

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla lomakkeella esiopetukseen ilmoittautumisen kanssa. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään varatun hoitoajan ja perheen tulojen mukaan määräytyvä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos varhaiskasvatuksen tarve alkaa aiemmin kuin esiopetus niin hakemus täytetään siitä päivästä alkaen. Huomioi myös mahdollisen loma-ajan / kesälomaporkkanan jatkuminen yhtäjaksoisesti edellisen varhaiskasvatussuhteen jälkeen.

Esiopetussuunnitelma

Koululautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2022 päivitetyn esiopetussuunnitelman. 

Kuljetus

Jos lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuu samassa paikassa, vanhemmat järjestävät kuljetuksen. Leppävirralla esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen mikäli matka esiopetukseen on kotoa tai hoitopaikasta yli 3 km pitkä tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Koulukuljetuksen tarvetta kysytään esiopetushakemuksessa. Tämän lisäksi, mikäli haette esioppilaalle maksutonta koulukuljetusta, teidän tulee täyttää Hakemuslomake maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakemus löytyy Leppävirran kunnan kotisivulta osoitteesta: Koulukuljetus

Hakemus tulee toimittaa Leppävirran kunnan koulutoimistoon os. Koulutoimisto, Savonkatu 39 / PL 4, 79101 Leppävirta.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa lukukaudella 2024-2025: 

  1. Leppäkertun esiopetus   
  2. Kurjalan esikoulu (vain esiopetus koulun yhteydessä)
  3. Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikoski
  4. Timolan päiväkoti

Mikäli esioppilasmäärä jää alle viiteen (5) oppilaaseen, esiopetus järjestetään yhteistoimintamallina perusopetuksen alkuopetuksen yhteydessä.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen, puh 044 7906 036  

Muuta huomioitavaa

Esiopetuksessa on käytössä myös koulun puolelta tuttu  Wilma -ohjelma vanhempien kanssa viestittelyyn. Esikoululaisten vanhemmat saavat kesällä ennen esikoulun alkamista postitse avaintunnukset ohjelmaan kirjautumista varten.


Sähköinen oikaisuvaatimuslomake

Sähköinen oikaisuvaatimuslomake käyttöön varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa

Aluehallintovirastoissa on kesäkuussa otettu käyttöön sähköinen oikaisuvaatimuslomake, jolla voi vaatia oikaisua varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa. Sähköisellä oikaisuvaatimuslomakkeella pyritään helpottamaan aluehallintovirastossa asiointia.

Aluehallintovirasto on muutoksenhakuviranomainen laissa erikseen säädetyissä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen asioissa. Uuden lomakkeen kautta voi vaatia oikaisua esimerkiksi varhaiskasvatuksen tukipäätökseen, perusopetuksen erityisen tuen antamista koskevaan päätökseen, oppilaaksi ja opiskelijaksi ottamiseen sekä opiskelijan eronneeksi katsomiseen.

Asioiden käsittely nopeutuu, kun sähköisellä lomakkeella kysytään kaikki asian käsittelemiseksi tarvittavat tiedot ja täydennystä vaativien asioiden määrä vähenee.

Uusi lomake löytyy Suomi.fi-palvelusta. Lomake on käytössä kaikissa aluehallintovirastoissa. Lomakkeelle tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelussa omilla pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Oikaisuvaatimuslomake on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Lomake tulee myöhemmin saataville myös saamen kielellä.

Oikaisuvaatimus – varhaiskasvatus, opetus ja koulutus