Kuvassa varhaiskasvatuksen lapsukaiset piirtelemässä.

Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023-2024 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisy sähköisen asioinnin kautta 7.3.2023 mennessä. Tuleville esioppilaille annetaan tarkemmat ohjeet varhaiskasvatuspaikasta tai lähetetään postitse kotiin helmikuun puolivälissä, jos ei ole varhaiskasvatuksessa.

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014). Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Leppävirran kunta järjestää esiopetusta lukuvuonna 2023-2024 kaikille v. 2017 syntyneille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla on mahdollisuus vuotta aikaisemmin varhennettuun esiopetukseen. Tarkemmin ohjekirjeessä.

Esiopetus alkaa torstaina 17.8.2023. Syyslukukausi 17.8.- 20.12.2023 ja kevätlukukausi 8.1.-31.5.2024. Syysloma viikolla 42, hiihtoloma viikolla 10, lisäksi vapaapäivät 2.5.-3.5.2024.

Esiopetuksen työ-ja vapaapäivät tuleva lukuvuosi 2023-2024 

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla lomakkeella esiopetukseen ilmoittautumisen kanssa. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään varatun hoitoajan ja perheen tulojen mukaan määräytyvä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos varhaiskasvatuksen tarve alkaa aiemmin kuin esiopetus niin hakemus täytetään siitä päivästä alkaen. Huomioi myös mahdollisen loma-ajan / kesälomaporkkanan jatkuminen yhtäjaksoisesti edellisen varhaiskasvatussuhteen jälkeen.

Esiopetussuunnitelma

Koululautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 30.8.2022 päivitetyn esiopetussuunnitelman. 

Kuljetus

Jos lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuu samassa paikassa, vanhemmat järjestävät kuljetuksen. Leppävirralla esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen mikäli matka esiopetukseen on kotoa tai hoitopaikasta yli 3 km pitkä tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetushakemus on sähköisessä esiopetukseen ilmoittautumislomakkeessa. Koulukuljetusopas löytyy kunnan nettisivuilta Koulutoimi – Koulukuljetus kohdasta.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa lukukaudella 2022-2023: 

  1. Leppäkertun esiopetus   
  2. Kurjalan esikoulu (vain esiopetus koulun yhteydessä)
  3. Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikoski
  4. Timolan päiväkoti

Mikäli esioppilasmäärä jää alle viiteen (5) oppilaaseen, esiopetus järjestetään yhteistoimintamallina perusopetuksen alkuopetuksen yhteydessä.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen, puh 044 7906 036  

Muuta huomioitavaa

Esiopetuksessa on käytössä myös koulun puolelta tuttu  Wilma -ohjelma vanhempien kanssa viestittelyyn. Esikoululaisten vanhemmat saavat kesällä ennen esikoulun alkamista postitse avaintunnukset ohjelmaan kirjautumista varten.