Hankinnat

Kunnan tarjouspyyntöä säätelee laki julkisista hankinnoista.

Leppävirran kunnan hankintastrategia

Hankintasuunnitelma

Hankintasuunnitelmaan on koottu yli 15 000 € suuruiset hankinnat. Suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan vuoden aikana.

Hankintasuunnitelmat löydät kunkin vuoden talousarviokirjasta.


Tarjouspyynnöt

Näet ajankohtaiset tarjouspyynnöt tällä sivulla.

21.3.2023

Tarjouspyyntö metsänhoitotöistä

Leppävirran kunta pyytää tarjouksia metsänhoitotöistä ajalle 1.5.2023-30.4.2024.

Tarjouspyyntöasiakirjat voi pyytää sähköpostilla maankäyttöinsinööri Merja Tuomaiselta, merja.tuomainen@leppavirta.fi tai paikkatietosuunnittelija Seppo Kauhaselta, seppo.kauhanen@leppavirta.fi .

Tarjous on jätettävä viimeistään 17.4.2023 klo 12:00.