Hankinnat

Kunnan tarjouspyyntöä säätelee laki julkisista hankinnoista.

Leppävirran kunnan hankintastrategia

Hankintasuunnitelma

Hankintasuunnitelmaan on koottu yli 15 000 € suuruiset hankinnat. Suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan vuoden aikana.

Hankintasuunnitelmat löydät kunkin vuoden talousarviokirjasta.