UNICEF Lapsiystävällinen kunta

Leppävirta on ensimmäisenä pohjoissavolaisena kuntana saanut UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. UNICEF:in laatiman toimintamallin tarkoituksena on parantaa lasten oikeuksien toteutumista kunnassa niin lasten arjessa kuin jokaisen toimijan toimintatavoissa.

Kunnan moniammatillinen hyvinvointityöryhmä koordinoi mallin toteuttamista ja eteenpäin viemistä. Leppävirran nuorisovaltuustolla on edustajat hyvinvointityöryhmässä. Kunnassa Lapsiystävällinen kunta koordinaattoreina toimii varhaiskasvatusjohtaja, yhteisöohjaaja sekä kuraattori, jotka vastaavat mallin toteutumisesta.

Oppitunti käynnissä Leppäkertun koulussa

Yleiset tavoitteet UNICEF:in määrittelemille

Lapsiystävällisille kunnille

• Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa
• YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
• Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
• Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi

Toimintamallin käyttöönotto aloitettiin alkukoulutuksella maaliskuussa 2020. Toimintamallin kehittämistyö edellyttää nykytilan kartoitusta ja se toteutettiin talven aikana 2020-21. Kartoituksessa kuultiin lapsia ja nuoria ja vastattiin noin 70 kysymykseen, jotka koskevat useita kunnan sektoreita ja toimijoita. Näiden vastausten avulla määriteltiin, mitkä olisivat kunnassa kehityskohteita. Näiden pohjalta muodostettiin alustava toimintasuunnitelma kesäkuun 2021 alussa. Lopullisen toimintasuunnitelman hyväksyi koordinaatioryhmä, jonka jälkeen toimintasuunnitelma esiteltiin UNICEF:lle, jonka hyväksynnän jälkeen toimintasuunnitelmaa pääsi toteuttamaan.

Toimintamallin kehittämistyö kestää aluksi kaksi vuotta, jolloin UNICEF voi aikaisintaan myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen mikäli tavoitteissa on onnistuttu. Kehittämistyö ei kuitenkaan lopu tunnustukseen, vaan sitä jatketaan kunnassa pitkäjänteisesti viemällä se pysyväksi toimintatavaksi rakenteisiin asti. Lapsen oikeuksien tulee toteutua jokaisen alle 18-vuotiaan elämässä.

Seikkailua Konnuksen kanavilla

Lapsiystävällinen kunta -toiminnan vuosikello

Hyödyllisiä linkkejä:


Lisätiedot:

Inka Luostarinen

Nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori

Tiina Puranen