Kuvassa koululaiset opettelemassa ihmisen anatomiaa.

Kiusaamisen vastainen toimintamalli

Leppävirran kunnassa ei hyväksytä väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää ja jokaisen velvollisuus on niihin puuttua. 

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kiusatuksi tuleminen rikkoo tätä perusoikeutta ja aiheuttaa monia kielteisiä ja usein pitkäkantoisia seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle. Siksi kiusaamista tulee ehkäistä ennalta ja puuttua esiin tuleviin kiusaamistapauksiin viipymättä.

Leppävirralla kiusaamisen vastaiseen työhön osallistuu koulujen lisäksi paljon muita tahoja: nuorisopalvelut, kunnan eri toimialat, kuntapäättäjät, lasten ja aikuisten harrastusryhmät, Leppävirtalaiset työpaikat. Me Leppävirralla sitoudumme yhdessä sovittuihin, kiusaamista ja häirintää ehkäiseviin toimintatapoihin.


Leppävirran kunta on syrjinnästä vapaa alue

Leppävirran kunnan johtoryhmä ripusti Syrjinnästä vapaa alue -kyltin kunnantalon aulaan.

Leppävirran kunnassa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa. Siksi olemme nostaneet teeman esille koko kunnassamme ja julistaneet koko organisaation syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen kampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat kertoa sitoutumisestaan syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Leppävirran kunta hakee Unicefin Lapsiystävällinenkunta-mallin tunnustusta ja myös siellä yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on syrjinnän ehkäiseminen koko kunnassa. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja kannustaa meitä pohtimaan osaltaan sitä, mitä syrjimättömyys tarkoittaa, millaisin keinoin yhdenvertaisuutta edistetään ja miten organisaatio toimii, jos joku kokee tulleensa syrjityksi. Syrjinnästä vapaa alue -merkki on otettu käyttöön myös usealla Leppävirran koululla, päiväkodilla ja esimerkiksi kirjastossa.

Lisätietoja: Julistautuminen – Yhdenvertaisuus