Maaseutuasumisen uusia ratkaisuja etsitään

30.06.2020 klo 14:40 | Jaa Facebookiin

Hankkeen projektipäällikkö aloittaa 1.7.

Maaseutuasumisen (MASU) hankkeessa suunnitellaan, kokeillaan ja arvioidaan maaseutuasumiseen liittyviä erilaisia asumisratkaisuja.
Hankkeen ydintavoitteena on lisätä maaseutuasumisen houkuttelevuutta ja saada kuntaan uusia asukkaita.

Hankkeen projektipäälliköksi on valittu MMM Jenni Lemettinen Keiteleeltä. Hän aloittaa työt 1.7.
Jenni tekee puolet työajasta Leppävirran kunnalle ja hänen työpisteensä tulee olemaan kunnantalolla.

Matalan kynnyksen asumiskokeiluja ja uusia yhteistyömuotoja

MASU toteutetaan Vesannolla ja Leppävirralla, jolloin pystytään kehittämään kahteen erilaiseen maaseutuympäristöön sopivia asumisratkaisuja.
Vesannolla kehitetään ja testataan taajama-alueiden ulkopuolisen syrjäisen maaseudun asumiskonsepteja ja Leppävirralla maaseututaajaman sekä kylien asumiskonsepteja. Kohderyhmäselvityksestä ja asumismalleista saadaan laajasti muillekin maaseutualueille sovellettavaa tietoa.

Hankkeessa halutaan tuottaa tarkempaa tietoa kuntien elinvoimatyön ja viestinnän pohjaksi. Tavoitteena on selvittää keitä potentiaaliset maallemuuttajat ovat ja mitkä ovat maallemuuttoa edistävät ja estävät syyt, kuinka maallemuuttajat tavoitetaan ja mitä heille kannattaa tarjota.

Maallemuuttohalukkaille halutaan löytää uusia asumisratkaisuja ja toteuttaa matalan kynnyksen asumiskokeiluja.

Tavoitteena on nivoa tiiviimmin yhteen elinvoimatyön “kolmijalkajakkaraa”; kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä sekä mahdollistaa uusien asukkaiden kotoutuminen maaseudulle.

Kuva_Jenni (2).jpg

MASU-hankkeen projektipäällikkö Jenni Lemettinen.


Maaseudun uudet asumisratkaisut (MASU)
Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-28.2.2022
Hankkeen hallinnoija: Vesannon kunta
Hankkeen kustannukset ja rahoitus:  kokonaiskustannus 175 000 €
- Mansikka ry / EU -tuki 80 %: 140 000 €
- kuntien osuudet 10 %: 17 500 € / kunta

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Jenni Lemettinen (1.7.2020 alkaen)
jenni.lemettinen@vesanto.fi
p. 044 282 5589

Hankkeen Facebook -sivulle tästä

mansikka_leader.jpg                           maaseuturahasto_eu.png

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen