Vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen kyselyyn palvelujärjestelmän uudistamisesta

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo

Kysely on avoinna 21.4.2024 saakka.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/Hyvinvointialue—Asukaskysely…

Vastata voit myös paperisella lomakkeella Leppävirran terveysasemalla sekä Leppävirran kunnantalon aulassa.


Mistä palvelujärjestelmän uudistuksessa on kyse?

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistus tehdään peruspalvelut turvaten. Palvelurakennetta ja -valikoimaa monipuolistetaan vahvistamalla etä- ja digipalveluita sekä kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita. Eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden ja ammattilaisten välistä yhteistyötä lisätään asiakkaan palvelun ja hoidon nopeuttamiseksi. Näin turvataan laadukkaat palvelut kaikille pohjoissavolaisille.

Pohjois-Savon hyvinvointialue, www.pshyvinvointialue.fi