Talouden tasapainotustyö käynnistynyt

06.05.2019 klo 00:00

Kuntalaisten informaatiotilaisuudet 21.5. Oravikoskella ja 22.5. Sorsakoskella, ensi viikolla kirkonkylässä ja Timolassa

Talouden tasapainotuksen kokonaisuus sisältyy kuluvan vuoden talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Kunnanhallitus käynnisti tasapainotustyön helmikuussa (4.2.2019 § 27).

Osana valmistelua kunta teetti kokonaistalouden analyysin Perlacon Oy:llä. Talousanalyysin pohjalta yritys valittiin konsultoimaan ja avustamaan koko tasapainottamisprosessia.

Tasapainotustyötä koordinoi ohjausryhmä, joka piti järjestäytymiskokouksensa 8.4. Ohjausryhmän keskeinen tehtävänä on koota talouden tasapainottamisesitys hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Tavoitteena on tuoda kokonaispaketti valtuuston päätettäväksi syyskuussa. 

Ohjausryhmän puheenjohtaja on kunnanhallituksen puheenjohtaja Aino Kanniaisen ja sihteeri kunnankamreeri Sirpa Voutilaisen. Tiedottamisesta vastaa ohjausryhmän päätöksellä kunnanjohtaja.
Neljä hallinnonalakohtaista työryhmää tarkastelee palvelutuotannon rakenteita ja valmistelee esitykset toimintatapojen kehittämiseksi.

Tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja, joilla kuntatalouden menokehitystä leikataan ja tulopohjaa vahvistetaan. Talouden sopeutustarpeeksi on vahvistettu 3,5 miljoonaa euroa toimintakatteesta mitattuna. Tavoitteena on säilyttää Leppävirta jatkossakin itsenäisenä kuntana. 

Informaatio- ja keskustelutilaisuudet kuntalaisille

Kaikille avoimet kuntatalouden tilaa valottavat tilaisuudet järjestetään toukokuussa:
ma 20.5. Konnuslahti, koulu (Rautalahdentie 10)
ti 21.5. Oravikoski, koulu (Koulukaarre 2)
ke 22.5. Sorsakoski, Seurala (Sorsakoskentie 12)
ti 28.5. Kirkonkylä, kunnantalo (Savonkatu 39)
ke 29.5. Timola, koulu (Timolantie 350)

Tilaisuudessa kerrotaan Leppävirran kunnan talousnäkymistä ja sopeutustarpeesta ja kuullaan kuntalaisten näkemyksiä asiasta.
Tilaisuudet alkavat klo 18. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kuntalaispalautetta kerätään erillisellä kyselyllä kesän aikana. Toinen informaatiokierros järjestetään alkusyksystä.

tiedustelut:
kunnanjohtaja Matti Raatikainen
matti.raatikainen@leppavirta.fi
p. 044 7906 082

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen