Fiksun mopoilun ohjelman työpaja, Valtuustosali 5.10.2022

05.10.2022 klo 15:00 | Jaa Facebookiin

Leppävirran kunta on mukana Fiksun mopoilun ohjelmassa, jonka tarkoituksena on laatia askelmerkit turvallisemmalle ja vähemmän häiriötä aiheuttavalle mopoilulle. Mopoilu on valtakunnallisesti puhuttava aihe, joka on puhututtanut paljon myös Leppävirralla. Hankkeen tarkoituksena on löytää sekä mopoilijoita että muita kuntalaisia miellyttävät toimenpiteet fiksumman mopoilun mahdollistamiseksi.

Jotta Leppävirralle ehdotettavista toimenpiteistä saadaan aidosti kunnan tarpeisiin sopivia, järjestetään hankkeen puitteissa seuraavaksi työpaja nuorille. Työpajassa nuoret saavat yhdessä eri tahojen kanssa keskustella ehdotetuista toimenpiteistä ja siitä, miten mopoilua saadaan entistä turvallisemmaksi ja fiksummaksi Leppävirralla. Työpajassa heränneet ajatukset kirjataan menti.com -alustalle, jotta kaikkien osallistujien ajatukset saadaan huomioitua jatkotyöstämisessä mahdollisimman hyvin. Työpaja järjestetään vain lähimuodossa, eli etäosallistumismahdollisuutta ei tarjota vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Nuorten lisäksi paikalle toivotaan etenkin nuorten parissa eri rooleissa työskenteleviä henkilöitä, minkä lisäksi työpajaan voivat osallistua myös kuntalaiset/henkilöt jotka kokevat aihepiirin koskettavan heitä itseään.

Leppävirralla työpaja järjestetään 5.10. klo 15-16.30.

Työpajan ohjelma koostuu seuraavasti:

- Liikenneturvan puheenvuoro (15 min)

- Kyselyn tulosten läpikäynti (15 min)

- Kunnalle esitettävät toimenpiteet (10 min)

- Keskustelua kyselystä ja toimenpiteistä (35 min)

- Yhteenveto tapahtumasta. (15 min)

Tervetuloa osallistumaan tapahtumaan ja Leppävirran mopoilukulttuurin kehittämiseen!