GTK:n yleisötilaisuus kallioperätutkimuksista ti 14.5.

14.05.2019 klo 18:00

Leppäkertun koulun auditorio klo 18.00

GTK Malmit ja teollisuusmineraalit tulosyksikkö
Tiedote 15.3.2019

Geologian tutkimuskeskus suorittaa 18.3. alkaen painovoimamittauksia Savossa Kuopion, Leppävirran, Tuusniemen ja Heinäveden kunnissa.
GTK:n Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi aluetta tutkivan projektin verkkosivulle tästä > >

Mittauksia tehdään neljällä teiden läheisyyteen sijoitetulla linjalla. Mittaukset ovat GTK:n lakisääteistä perustutkimusta ja osa valtakunnallista nelivuotista Akkumineraaliprojektia, jonka lehdistötiedote tästä.
Edelliset painovoimamittaukset valmistuivat selvästi ennakoitua nopeammin ja projektin verkkosivuilla “Ajankohtaista” -osiossa on tietoa Puutossalmi-Juojärvi -välille suunnitelluista lisämittauksista.

Alueen tutkimuksia tullaan kesäkaudella jatkamaan kallioperäkartoituksella ja muutamalla kohteella kallioperäkairauksella, joilla varmistetaan magneettisten ja sähköisten häiriöiden aiheuttajia.

Ennen varsinaisen kenttäkauden alkua tullaan järjestämään kaikille kiinnostuneille avoimet tiedotustilaisuudet seuraavina ajankohtina:
7.5. klo 18:00 Heinäveden valtuustosalissa, Kermanrannantie 7
9.5. klo 18:00 Tuusniemen Koulukeskuksen monitoimisalissa
14.5. klo 18:00 Leppävirran Leppäkertun alakoulun auditoriossa (Montanuksentie 9)

Savon alueen tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Tuusniemen ja Leppävirran välisen, kallioperältään huonosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista ympäröiville alueille. Kyseessä ei ole varsinaiset malminetsintätutkimukset, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös lupaavimpien malminetsintäalueiden aiempaa tarkempaan rajaamiseen.

Tuloksia voidaan soveltaa myös esimerkiksi kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen.
Painovoimamittauksessa mitataan eri tiheyden omaavien kivilajien aiheuttamaa vaihtelua painovoimakentän voimakkuudessa. Käytettävä mittalaite on käytännössä äärimmäisen tarkka vaaka, jolla mitataan pisteitä linjalla 50–100 metrin välein.

Teiden ulkopuolella mittaajat liikkuvat suksilla tai kävellen, jääalueilla myös moottorikelkalla. Mittaukset tapahtuvat maanpinnalta maaperää vaurioittamatta. Töiden arvioidaan kestävän noin 30 työpäivää, mutta niiden suorittamiseen saattaa tulla taukoja GTK:n muiden työmaiden takia.

Saaduista tuloksista voidaan laskennallisesti erottaa pinnan läheiset vaihtelut useamman kilometrin syvyydellä olevista kivilajivaihtelusta aiheutuvista suurempimittakaavaisista poikkeamista. Savon alueen mittauksilla pyritään selvittämään ensisijaisesti jälkimmäisiä vaihteluja kallioperän kolmiulotteisen mallinnuksen pohjaksi.

Pohjois-Savon liiton verkkosivulta on luettavissa esitys GTK:n roolista, Pohjois-Savon malmipotentiaalista ja johdatusta siihen miksi ns. akkumineraaleja tutkitaan meillä ja muualla kuumeisesti.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Perttu Mikkola
Geologian tutkimuskeskus
p. 040 566 8017
perttu.mikkola@gtk.fi


Uutista on päivitetty 12.4.2019 / Seija Heiskanen:
- lisätty GTK:n projektin verkkosivun osoite
- lisätty tieto painovoimamittauksen valmistumisesta etuajassa ja tieto suunnitelluista lisämittauksista


Leppäkertun koulu on kengätön työ- ja oppimispaikka; ulkojalkineiden päälle vedettäviä suojia on saatavana pääovella. Omat sisäjalkineet voi ottaa mukaan.

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen