GTK:n kallioperätutkimusten kairaukset aloitettu Leppävirralla

20.05.2019 klo 07:56

GTK:n tiedote 4.6.2019
Geologian tutkimuskeskuksen kairaukset Itä-Leppävirralla on nyt saatu valmiiksi. Yhteensä kairattiin viisi reikää joiden syvyydet olivat 150 – 300 metriä, yhteensä 1050 metriä. Kairauksissa ei tullut ensimmäisen nopean tarkastelun perusteella merkittäviä yllätyksiä. Lentogeofysikaalisessa aineistossa havaitut magneettiset häiriöt kairauskohteilla selittyvät joko kivilajien paikallisella vaihtelulla tai magneettisuuden vaihtelusta saman kivilajin sisällä. Suoraan malmeihin liittyviä kivilajeja alueen kairauksissa ei tavattu. Tutkimukset jatkuvat kivinäytteiden tarkemmilla tutkimuksilla ja kemialliseen analyysiin lähetettävien näytteiden valinnalla. Alustavat tulokset valmistuvat vuoden vaihteeseen mennessä, perusteellisempi analyysi vuoden 2020 aikana.

kairanayte_soisalon_alue_2019.jpg

Kuvassa Soisalon alueelle tyypillinen kairanäyte, valkoista/vaalean harmaata kivisulasta kiteytynyttä graniitin sukuista tonaliittia vaihtelevan levyisinä suonina ja juonina paragneississä, eli muinaisen merenpohjan savessa/hiekassa (kuvassa tummempi harmaa).

GTK:n tiedote 19.5.2019
Varkauden Piiroonmäen kairaukset on saatu suoritettua loppuun ja kone siirtyi Leppävirran itäosiin, jossa ensimmäistä reikää on jo saatu varsin pitkälle.
Arvion mukaan Leppävirran viiden reiän tekemiseen menee kolme, korkeintaan neljä, viikkoa eli valmista pitäisi olla hyvissä ajoin ennen Juhannusta.
Kairauskohteiden sijaintikartta alla 25.4. tiedotteessa.

GTK:n Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi aluetta tutkivan projektin verkkosivulle tästä > >

GTK:n tiedotteet
Julkaistu 10.5.2019 GTK painovoimamittauksien käynnistymisestä 13.5. Pohjois-Heinävedellä ja Itä-Leppävirralla
-
alueen kartta tiedotteessa
Julkaistu: 25.04.2019 Itä-Leppävirran kairaukset
- mm. Itä-Leppävirran kairauskohteiden sijaintikartta

Julkaistu: 25.04.2019 Kallioperätutkimukset Leppävirta-Heinävesi-Tuusniemi alueella kesällä 2019

Geologian tutkimuskeskus suorittaa 18.3. alkaen painovoimamittauksia Kuopion, Leppävirran, Tuusniemen ja Heinäveden kunnissa.
Mittauksia tehdään neljällä teiden läheisyyteen sijoitetulla linjalla. Mittaukset ovat GTK:n lakisääteistä perustutkimusta ja osa valtakunnallista nelivuotista Akkumineraaliprojektia, jonka lehdistötiedote tästä.
Edelliset painovoimamittaukset valmistuivat selvästi ennakoitua nopeammin ja projektin verkkosivuilla “Ajankohtaista” -osiossa on tietoa Puutossalmi-Juojärvi -välille suunnitelluista lisämittauksista.

Alueen tutkimuksia tullaan kesäkaudella jatkamaan kallioperäkartoituksella ja muutamalla kohteella kallioperäkairauksella, joilla varmistetaan magneettisten ja sähköisten häiriöiden aiheuttajia.

GTK järjesti tutkimuksista tiedotustilaisuuden 14.5.
Toukokuun tiedotustilaisuuden esitysmateriaali tästä > >

Savon alueen tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Tuusniemen ja Leppävirran välisen, kallioperältään huonosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista ympäröiville alueille. Kyseessä ei ole varsinaiset malminetsintätutkimukset, mutta tuloksia voidaan soveltaa myös lupaavimpien malminetsintäalueiden aiempaa tarkempaan rajaamiseen.

Tuloksia voidaan soveltaa myös esimerkiksi kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen.
Painovoimamittauksessa mitataan eri tiheyden omaavien kivilajien aiheuttamaa vaihtelua painovoimakentän voimakkuudessa. Käytettävä mittalaite on käytännössä äärimmäisen tarkka vaaka, jolla mitataan pisteitä linjalla 50–100 metrin välein.

Teiden ulkopuolella mittaajat liikkuvat suksilla tai kävellen, jääalueilla myös moottorikelkalla. Mittaukset tapahtuvat maanpinnalta maaperää vaurioittamatta. Töiden arvioidaan kestävän noin 30 työpäivää, mutta niiden suorittamiseen saattaa tulla taukoja GTK:n muiden työmaiden takia.

Saaduista tuloksista voidaan laskennallisesti erottaa pinnan läheiset vaihtelut useamman kilometrin syvyydellä olevista kivilajivaihtelusta aiheutuvista suurempimittakaavaisista poikkeamista. Savon alueen mittauksilla pyritään selvittämään ensisijaisesti jälkimmäisiä vaihteluja kallioperän kolmiulotteisen mallinnuksen pohjaksi.

Pohjois-Savon liiton verkkosivulta on luettavissa esitys GTK:n roolista, Pohjois-Savon malmipotentiaalista ja johdatusta siihen miksi ns. akkumineraaleja tutkitaan meillä ja muualla kuumeisesti.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Perttu Mikkola
Geologian tutkimuskeskus
p. 040 566 8017
perttu.mikkola@gtk.fi

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen