Oppilaat palaavat kouluihin 14.5.

13.05.2020 klo 15:35 | Jaa Facebookiin

Etäopetuksessa jatkavat vain lukiolaiset

Valtioneuvosto on linjannut, että koronaepidemiasta johtuvat poikkeusolojen rajoitukset päättyvät perusopetuksessa 14.5.2020 lukien.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perusopetuksen koulut palaavat lähiopetukseen ja etäopetusta ei enää järjestetä.

Lukion osalta etäopetus jatkuu valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Lakkiaiset järjestetään mahdollisesti elokuussa 2020.

Esi- ja perusopetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Vallitsevassa epidemiatilanteessa huoltajien kannattaa harkita lapsen osallistumista lähiopetukseen ja jäämistä kotiin erityisesti niissä tapauksissa, joissa lapsi tai perheenjäseniä kuuluu ns. riskiryhmiin. Mikäli lapsi ei tule kouluun, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta normaalien poissaolokäytänteiden mukaisesti. 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä tärkeintä on se, että kouluun tullaan ainoastaan terveenä. Tämä koskee niin oppilaita, kuin työntekijöitä. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan, että huoltaja hakee hänet kotiin.

Käytännön koulutyössä pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä mm. seuraavasti:
• tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään
• opetusryhmät pidetään toisistaan erillään
• käsiä pestään tehostetusti
• yleisötilaisuuksia, esim. kevätjuhlat, tai koulun yhteisiä kokoontumisia ei järjestetä
• muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään
• henkilöiden väliset turvavälit järjestetään tilajärjestelyjen ja mahdollisten ryhmäjakojen avulla
• kouluun tuloa, välitunteja ja ruokailuja porrastetaan

Koulukuljetuksissa huolehditaan hygieniasta ja vältetään fyysistä kontaktia.
THL:n suositukset koulukuljetuksia varten otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Koulukuljetusjärjestelyistä lisätietoa kunnan verkkosivulta tästä.

Toimenpiteistä, käytänteistä ja ohjeista tiedotetaan huoltajia tarkemmin Wilmassa.

Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020 ja normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen siirrytään 14.5. alkaen.

Kunta noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeita opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Ohjeeseen voi tutustua tässä.
Tarpeettomia lähikontakteja vältetään edelleen ja toiminnassa noudatetaan hyvää hygieniaa. Rajoituksista huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa laadukasta hoitoa.

Lisätiedot: sivistysjohtaja Sari Ihalainen, puh. 044 7975 669

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen