Leppävirralle UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Se auttaa kuntaa turvaamaan hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lapsille. Suomesta mallissa mukana on tällä hetkellä 53 kuntaa, ja se tavoittaa 53 prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Leppävirran kunnalle Pohjois-Savon ensimmäinen tunnustus

Suomen UNICEF on myöntänyt Leppävirralle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -työn Leppävirta aloitti vuonna 2020 ja olemme ensimmäinen kunta Pohjois-Savossa, jolle tunnustus myönnetään.

Tunnustusta myöntäessään Suomen UNICEF on arvioinut ainoastaan Leppävirran Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaan sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden tuloksia. Suomen UNICEF ei siis ole arvioinut kunnan kaikkea lapsiin ja lapsen oikeuksiin liittyvää toimintaa.

Leppävirralle myönnettävä tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Tunnustus ei tarkoita, että työ lapsen oikeuksien hyväksi olisi Leppävirralla valmis. Kunta sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä myös jatkossa.

UNICEF kiittää Leppävirtaa seuraavista asioista kunnan Lapsiystävällinen kunta -työssä:

  • Kunta on laatinut kattavan kiusaamisen vastaisen toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa ovat olleet laatimassa myös kunnan lapset ja nuoret. Työllä on saatu aikaan vaikutusta, sillä uusimman kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen on Leppävirralla vähentynyt useamman prosentin.
  • Uusien pysyvien toimintojen ansiosta lasten ja nuorten osallisuus toteutuu Leppävirralla entistä paremmin läpi lapsuuden ja nuoruuden. Varhaiskasvatuksessa on kuukausittain lasten kokouksia, ja kunnassa järjestetään lasten ja päättäjien yhteisiä iltakahveja sekä lastenparlamenttitoimintaa.
  • Leppävirta on pyrkinyt varmistamaan, että jokainen lapsi saa tietoa omista oikeuksistaan varhaiskasvatuksen ja koulun kautta. Lähes kaikki tavoitteen toteutumista arvioineet lapset ja nuoret kokivat saaneensa hyvin tietoa lapsen oikeuksista.

Leppävirran kunnan sivistysjohtaja Sari Ihalainen korostaa, että lapsiystävällinen toimintakulttuuri vaatii lasten kokonaisvaltaista huomioonottamista sekä koko yhteisön panostusta lapsen oikeuksien edistämiseksi.

  • Kiitollisuudella ja suurella ilolla otamme vastaan UNICEFin tunnustuksen tähänastisesta työstämme. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia tavoitteita lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta Leppävirran kunnassa. Lasten ja nuorten aktiivisuus ja läsnäolo edesauttavat varmasti myös päättäjien sitoutumista Lapsiystävällinen kunta -työhön. Ensimmäinen välietappi on saavutettu, ja on aika kutsua lapset suunnittelemaan ja toteuttamaan tunnustuksen juhlistamista, Ihalainen iloitsee.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Aholainen näkee tärkeänä myös luottamushenkilöiden osuuden lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä.  

  • Kiusaaminen on selkeästi vähentynyt kunnassamme. Tämä on ilon uutinen ja panostukset lapsiin ja nuoriin purevat. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on tärkeä osoitus hyvästä suunnasta. Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä meillä luottamushenkilöillä on tärkeä tehtävä kuunnella ja ottaa kuulemamme tosissaan, Aholainen kertoo.

Lisätiedot

Leppävirran kunta, Sari Ihalainen, sivistysjohtaja
puh. 044 7975 669, sari.ihalainen(at)leppavirta.fi

Suomen UNICEF, Johanna Laaja, erityisasiantuntija
puh. 040 721 1515, johanna.laaja(at)unicef.fi

Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin digipalvelu