Elinkeinotoimikunta

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kuntalain 32 §:ssä säädetään toimielinten toimikaudesta (Kunnanhallitus 26.6.2017 § 158). 

Kunnan hallintosäännön 7 ja 8 § mukaan kunnassa on elinkeinotoimikunta, jossa on kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies ja viisi luottamushenkilöjäsentä ja näillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Toimikunnan toimivalta on määritelty hallintosäännön 21 § 7 kohdassa. 

Esittelijänä ja pöytäkirjapitäjänä toimii elinkeinoasiamies Antti Tulila p. 044 7507023, antti.tulila@leppavirta.fi