Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kuntalain 32 §:ssä säädetään toimielinten toimikaudesta (Kunnanhallitus 26.6.2017 § 158).

Kunnan hallintosäännön 7 ja 8 § mukaan kunnassa on elinkeinotoimikunta, jossa on kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies ja viisi luottamushenkilöjäsentä ja näillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Esittelijänä ja pöytäkirjapitäjänä toimii elinkeinoasiamies Antti Tulila p. 044 7507023, antti.tulila(a)leppavirta.fi. Toimikunnan toimivalta on määritelty hallintosäännön 21 § 7 kohdassa. 

Jäsenten yhteystiedot >>