Maaseutuohjelma

Maaseutuohjelman päivittäminen 2017

Työryhmän puheenjohtajana toimi kyläneuvoston silloinen puheenjohtaja Helena Alanne. Kyläneuvosto hyväksyi uuden maaseutuohjelman kokouksessaan 19.4.2017. 

Maaseutuohjelma 2017

Maaseutuohjelma 2011

Leppävirran maaseutuohjelma on teemoittainen yhteenveto kyläsuunnitelmista, yrittäjien, MTK:n ja Leppävirta-seuran työpajoista sekä kuntastrategiasta.

Sen tavoitteena on selvittää miten yhdistetään asukkaiden, elinkeinoelämän, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin (kylätoiminta, järjestöt) tuottamat ajatukset ja palvelut mahdollisimman hyvin kaikkien yhteiseksi hyödyksi.

Maaseutuohjelman laadinta aloitettiin vuonna 2010 Leppävirran kyläneuvoston aloitteesta. Ohjelman kokoamiseen ja tekoon ovat osallistuneet Leppävirran kunta, Leppävirran kyläyhdistykset, Leppävirran MTK, Leppävirran Yrittäjät ja Leppävirta-seura. Kunnanhallitus on käsitellyt ohjelman 19.9.2011.

Maaseutuohjelma 2011 pdf -tiedostona