Kuvassa apilankukkasia

Vaikuttamistoimielimet

Kunnan hallintosäännön § 10 mukaan Leppävirran kunnassa on luottamushenkilöorganisaatioiden lisäksi vaikuttamistoimielimiä. Niiden tehtävänä on laatia aloitteita ja antaa lausuntoja oman toimialueensa kysymyksissä. Vaikuttamistoimielimillä ei ole päätösvaltaa.

Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Nuorisovaltuustolla on oikeus nimetä edustajansa koululautakunnan, kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan, teknisen lautakunnan sekä vammaisneuvoston kokouksiin. Edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä. Lisäksi kunnassa toimii myös Lasten parlamentti.

Tietoa näiden toimielinten toiminnasta löydät kunkin vastuuhallintokunnan sivuilta.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on 13-20v leppävirtalaisten vaikuttamisryhmä, joka edustaa kaikkia Leppävirran nuoria.

Vanhusneuvosto

Leppävirran vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen yhteistoimintaelin.

Vammaisneuvosto

Kunnallinen vammaisneuvosto on eri yhteiskuntaelinten ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyöelin.