Kuvassa apilankukkasia

Vammaisneuvosto

Kunnallinen vammaisneuvosto on eri yhteiskuntaelinten ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolla on tiedottava ja neuvoa-antava tehtävä, mutta se voi myös tehdä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä eri alueilla. Vammaisneuvosto voi tehdä vammaisten asioihin liittyviä aloitteita, päätösvaltaa vammaisneuvostolla ei ole.

Vammaisneuvosto tiedottaa toiminnastaan myös Facebookissa.

Leppävirran vammaisneuvoston kokoonpano kaudelle 2021-2025 on kokonaisuudessaan seuraava:

Kari Tossavainen, puheenjohtaja ja sihteeri
Ari Thitz, 1. varapuheenjohtaja
Henna Pitkänen, 2. varapuheenjohtaja
Leppävirran kehitysvammaisten tuki: Irma Koponen
Leppävirran MT-tuki: Maarit Jalkanen
Leppävirran seurakunta: Elisa Tarkiainen
Nuorisovaltuusto: Ilona Soininen
Leppävirran invalidit: Tapani Eronen
Leppävirran Sydänyhdistys ry: Heli Malinen
Varkauden omaishoitajat ry: Mirja Hakkarainen
Leppävirran syöpäyhdistys: Leena Kangasmäki

Muistio vammaisneuvoston järjestäytymiskokouksesta 5.10.2021.

Muistio 9.11.2021
Toimintasuunnitelma 2021-2022
Toimintasääntö

Muistio 15.2. kokouksesta 

Muistio 23.5. kokouksesta

Muistio 2.8. kokouksesta