Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta on työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuva yhteistoimintaelin, jonka toiminnasta määrätään yhteistoimintalaissa (334/2007). Yhteistyötoimikunta ratkaisee yhteistoimintalain mukaiset sekä työsuojelun valvonnasta annetussa laissa työsuojelutoimikunnalle määrätyt asiat.

Kunnan hallintosäännön 7 § mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, johon kunnanhallitus nimeää 5 työnantajaa edustavaa jäsentä ja lisäksi siinä on henkilöstön edustajat.

Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat

  • kunnanhallituksen yleisjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • työsuojelupäällikkö
  • kaksi osastopäällikköä 
  • ammattijärjestöjen nimeämät edustajat
  • työsuojeluvaaleilla valitut henkilöstön edustajat

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajat valitaan vuosittain kauden ensimmäisessä kokouksessa. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö. Kunnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimielimen esityslistoja ja pöytäkirjoja ei julkaista verkossa.

Puheenjohtaja 2024: Auli Piiparinen, kunnanhallituksen jäsen
Varapuheenjohtaja 2024: Leena Kauhanen, työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies JHL

Jäsenet

Mika Ahonentyösuojeluvaltuutettu
Eira Jortamatyösuojeluvaltuutettu
Leena Kauhanentyösuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies JHL
Hanna Kangasmäkipääluottamusmies Jyty
Eero Holopainenpääluottamusmies JuKo

Työnantajan edustajat toimikaudella 1.8.2021-31.5.2025

Auli Piiparinenkunnanhallituksen jäsen
Erkki Hynninenyleisjaoston varapuheenjohtaja
Risto Kosunentyösuojelupäällikkö
sivistysjohtaja Sari Ihalainensivistysosaston osastopäällikkö
tekninen johtaja Tapio Montonenympäristö- ja teknisten palvelujen osaston osastopäällikkö


Pöytäkirjanpitäjä: henkilöstöpäällikkö Jonna Torni-Holopainen