Leppävirran kunnan yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta on työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuva yhteistoimintaelin, jonka toiminnasta määrätään yhteistoimintalaissa (334/2007). Yhteistyötoimikunta ratkaisee yhteistoimintalain mukaiset sekä työsuojelun valvonnasta annetussa laissa työsuojelutoimikunnalle määrätyt asiat.

Kunnan hallintosäännön 7 § mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, johon kunnanhallitus nimeää 5 työnantajaa edustavaa jäsentä ja lisäksi siinä on henkilöstön edustajat.

Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat

  • kunnanhallituksen yleisjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • työsuojelupäällikkö
  • kaksi osastopäällikköä 
  • ammattijärjestöjen nimeämät edustajat
  • työsuojeluvaaleilla valitut henkilöstön edustajat

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajat valitaan vuosittain kauden ensimmäisessä kokouksessa. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö. Kunnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimielimen esityslistoja ja pöytäkirjoja ei julkaista verkossa.

Puheenjohtaja 2020: Sirpa Kinnunen
Varapuheenjohtaja 2020: Hanna Kangasmäki, pääluottamusmies Jyty

Jäsenet

Eira Laitinen työsuojeluvaltuutettu
Marjut Piippo-Taari työsuojeluvaltuutettu
Leena Kauhanen työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmies JHL
Eero Holopainen pääluottamusmies JuKo
Erkki Hynninen pääluottamusmies Super

 

Työnantajan edustajat toimikaudella 1.6.2017-31.5.2021

Seppo Heinonen yleisjaoston puheenjohtaja
Sirpa Kinnunen yleisjaoston varapuheenjohtaja
Risto Kosunen työsuojelupäällikkö
perusturvajohtaja Marena Paahto perusturvaosaston osastopäällikkö
tekninen johtaja Tapio Montonen ympäristö- ja teknisten palvelujen osaston osastopäällikkö


Pöytäkirjanpitäjä: henkilöstöpäällikkö Jesse Malinen