Kunnallinen vammaisneuvosto on eri yhteiskuntaelinten ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolla on tiedottava ja neuvoa-antava tehtävä, mutta se voi myös tehdä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä eri alueilla. Vammaisneuvosto voi tehdä vammaisten asioihin liittyviä aloitteita, päätösvaltaa vammaisneuvostolla ei ole.

Vammaisneuvoston kokoonpano

Kunnan edustajat: (Kunnanhallitus 14.8.2017 § 177)

Tiina Vehviläinen, puheenjohtaja/sihteeri
Kari Tossavainen, 1. varapuheenjohtaja
Ari Thitz, 2. varapuheenjohtaja

rjestöjen edustajat:

Tarja Reinikainen, varalle Iiris Väisänen

Leppävirran MT-tuki ry

Osmo Pulliainen, varalle Annikki Itkonen

Varkauden Kuulo ry

Riitta Minkkinen, varalle Eeva Immonen

Pohjois-Savon syöpäyhdistys ry /Leppävirran paikallisosasto

Kristiina Falck

Kehitysvammaisten tuki ry

Leena Kangasmäki

Leppävirran Invalidit

Ilona Soininen

Nuorisovaltuusto