Kunnallinen vammaisneuvosto on eri yhteiskuntaelinten ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolla on tiedottava ja neuvoa-antava tehtävä, mutta se voi myös tehdä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä eri alueilla. Vammaisneuvosto voi tehdä vammaisten asioihin liittyviä aloitteita, päätösvaltaa vammaisneuvostolla ei ole.

Kunnan edustajat: (Kunnanhallitus 30.8.2021 § 169)

Kari Tossavainen, puheenjohtaja/sihteeri
Ari Thitz, 1. varapuheenjohtaja
Henna Pitkänen, 2. varapuheenjohtaja

Järjestöjen edustajat: ei vielä nimetty

  Leppävirran MT-tuki ry
  Varkauden Kuulo ry
  Pohjois-Savon syöpäyhdistys ry /Leppävirran paikallisosasto
  Kehitysvammaisten tuki ry
  Leppävirran Invalidit
  Nuorisovaltuusto