Timolassa tapahtuu – omakotitonttien raivaus alkaa 28.5.

Leppävirran kunnan omistamia omakotitontteja raivataan Timolassa 28.5. alkaen Haapakalliontien ja Matinrannantien varrella.  

Pahoittelemme melusta ja liikenteestä aiheutuvia häiriöitä. Raivaus tehdään klo 7-21 välillä. Raivauskone on Risupeto, joka pitää erikoista ja kovaa ääntä. Helteen vuoksi ajokone saattaa liikkua myös yöllä.  

Raivattu puusto sijoitetaan Haapakalliontien varteen kunnan maalle. Työn on arvioitu kestävän pari viikkoa. Työkoneisiin on pidettävä 30 metrin suojaetäisyys.  

Mielipiteitä ja kysymyksiä saa esittää matalalla kynnyksellä: 

Merja Tuomainen  
maankäyttöinsinööri 
puh. 044 768 3558