Tietopyyntö ja kutsu markkinakartoitustilaisuuteen: Löytöeläinten säilytyksen järjestäminen

Kuvassa on teksti Leppävirta tiedottaa valkoisella pohjalla ja vihreillä kehyksillä, sekä koristeena valkoista aaltokuviota vihreällä pohjalla.

Hankintamenettelyn tavoitteena on saada palveluntuottaja(t) Kuopion kaupungille, Leppävirran kunnalle sekä Siilinjärven kaupungin, Lapinlahden, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen kuntien muodostamalle yhteistoiminta-alueelle, tuottamaan lakisääteistä löytöeläinten säilytyksen järjestämisen palvelua. 

Markkinakartoitustilaisuudessa tarkoituksena on kartoittaa palveluntuottajia ja kerätä tietoa tulevaa kilpailutusta varten. Markkinakartoitustilaisuus järjestetään torstaina 7.9.2023 klo 15–16.

Yritysten edustajat voivat osallistua tilaisuuteen Teams-yhteyksin tai saapumalla paikanpäälle. 

Yritykset voivat osallistua paikan päällä valintansa mukaan seuraavissa kokoustiloissa: 

Leppävirran kunta: Kunnantalo, kunnanhallituksen huone

Kuopion kaupunki: Valtuustotalo, neuvotteluhuone 1 

Siilinjärven kunta: Lentokapteeni, Maaseutuhallinto-neuvottelutila (Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala). Ilmoittautuminen aulassa vahtimestarille)

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 1.9.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: minna.haverinen@sansia.fi. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa yrityksen nimi, osallistuvat henkilöt ja heidän yhteystietonsa sekä osallistutaanko etäyhteydellä vai paikan päällä. Etäyhteydellä osallistuville lähetään osallistumislinkki ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Tässä tilaisuudessa EI pyydetä eikä anneta tarjouksia. Tilaisuudessa pyydetään tietoa ja tarjoajien kommentteja tulevan hankinnan osalta, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan mahdollisen hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Hankintayksikölle esitettyihin kommentteihin ja lisäkysymyksiin ei vastata.  

Markkinakartoitustilaisuus ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan hankintaa tässä ilmoituksessa tai markkinavuoropuheluissa kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon saatuja tietoja tarjouspyynnön laadinnassa.  

Markkinakartoitustilaisuuteen osallistuville ei makseta korvausta osallistumisesta. Markkinakartoitustilaisuuteen osallistuminen tai vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinakartoitustilaisuuteen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa Löytöeläinten säilytyksen järjestäminen.  

Leppävirran osalta hankinnasta lisätiedot: kunnansihteeri Anssi Nykänen 044 797 5533.

Koko hankintaa koskien minna.haverinen@sansia.fi