Rekisteriseloste

Leppävirran kunnan uutiskirjeen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Leppävirran kunta
Savonkatu 39
PL 4, 79101 Leppävirta
puh. (017) 570 911

2. Rekisteriasioista vastaava osasto

  • Leppävirran yritykset ja maaseutuelinkeino / Elinkeinotoimi
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje / Kulttuuripalvelut

3. Rekisterin nimi

Leppävirran kunnan uutiskirje

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Leppävirran yrityspalvelujen tiedottaminen ja yhteydenpito yritysten ja kuntalaisten kanssa. Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely mm. tutkimustoiminnan apuvälineenä.  Tiedotuksen suuntaaminen asiakastietojen perusteella Koodiviidakko Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan elinkeinotoimen yritysrekisterin tiedoista, jotka on kerätty yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä (YTJ -tietopalvelu) tai kysytty puhelimitse yrittäjiltä. Tietojen käytetään vain kunnan ja yrittäjien sekä kuntalaisten väliseen tiedottamiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja käytetä markkinointitarkoituksessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Koodiviidakko Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Koodiviidakon tietosuojaliite