Tietoa asiakkaille kuntamallin päättymisestä/Информация о переводе в ведение муниципалитета для лиц, получивших временную защиту

Kuvassa on teksti Leppävirta tiedottaa valkoisella pohjalla ja vihreillä kehyksillä, sekä koristeena valkoista aaltokuviota vihreällä pohjalla.

Vastaanottokeskukset ja kunnat ovat majoittaneet yhteistyössä Ukrainasta paenneita henkilöitä. Vastaanottokeskukset ovat sopineet kuntien kanssa Ukrainasta paenneiden majoittamisesta. Nämä majoitussopimukset päättyvät sunnuntaina 31.12.2023.

Информация о вашем нынешнем жилье — подайте заявку на регистрацию в муниципалитете, если хотите остаться жить в населенном пункте, в котором живете сейчас

Центры приема и муниципалитеты совместно разместили лиц, бежавших из Украины. Приемные центры согласовали с муниципалитетами размещение беженцев из Украины. Договоры на размещение заканчиваются в воскресенье, 31.12.2023 Если вы хотите остаться жить в населенном пункте, в котором живете сейчас, подайте заявку на регистрацию в муниципалитете. Если вы не хотите регистрироваться в муниципалитете, но желаете остаться в том же городе/поселке, вы можете подыскать себе жилье сами.


Maahanmuuttoviraston asiakasohjeet ja lisätietoa/ Дополнительная информация

Virva Auvinen