Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, kaavoituksen valmistelusta, kiinteistöjen ylläpidosta, kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, liikenneväylistä, virkistys- ja ulkoilualueista, vesihuollosta, hulevesistä, ruokahuollosta sekä puhtaanapidosta. Lautakunnan tehtävät on tarkemmin määritelty hallintosäännössä 21 § 1.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Tapio Montonen p. 044 750 7010, tapio.montonen@leppavirta.fi ja pöytäkirjanpitäjänä toimistosihteeri Sirpa Pylkkänen p. 044 7906 093 sirpa.pylkkanen@leppavirta.fi.

Rakennusvalvontajaosto 

Rakennusvalvontajaosto vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä niiden perusteella annettujen määräysten mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistaviksi säädetyistä asioista sekä poikkeamisvallan käyttämisestä. Jaoston tehtävät on tarkemmin määritelty hallintosäännössä 21 § 2.

Jaoston esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii rakennustarkastaja Tuomas Pursiainen, p. 044 750 7043, tuomas.pursiainen@leppavirta.fi