Leppävirran kunta julistautui syrjinnästä vapaaksi alueeksi

Leppävirran kunnassa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa. Siksi olemme nostaneet teeman esille koko kunnassamme ja julistaneet koko organisaation syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen kampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat kertoa sitoutumisestaan syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Leppävirran kunta hakee Unicefin Lapsiystävällinenkunta-mallin tunnustusta ja myös siellä yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on syrjinnän ehkäiseminen koko kunnassa. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja kannustaa meitä pohtimaan osaltaan sitä, mitä syrjimättömyys tarkoittaa, millaisin keinoin yhdenvertaisuutta edistetään ja miten organisaatio toimii, jos joku kokee tulleensa syrjityksi. Syrjinnästä vapaa alue -merkki on otettu käyttöön myös usealla Leppävirran koululla, päiväkodilla ja esimerkiksi kirjastossa.

Syrjinnästä vapaiksi alueiksi julistautuneita organisaatiota on tällä hetkellä jo noin 1200 eri puolilla Suomea, ja ne edustavat monia eri toimialaoja, kuten kirjastoja, poliisilaitoksia, oppilaitoksia, ministeriöitä, eri alojen järjestöjä ja yrityksiä. Mukaan on liittynyt myös yksittäisiä tapahtumia. Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu, Vammaisfoorumi, Ihmisoikeusliitto, Seta, Nuorisoyhteistyö Allianssi ja oikeusministeriö.

Lisätietoja: Julistautuminen – Yhdenvertaisuus