Leppävirran Kotalahdella maaperän puhdistustyöt alkavat 3.6.2024

Teksti tekninen osasto tiedottaa

Kotalahden vanhan kivääriradan taustavallin puhdistustyö toteutetaan massanvaihdolla kaivamalla
pilaantunut maa pois. Kaivutyön toteutuksen jälkeen puhdistusalue siistitään. Kohteen kunnostustyö on
normaalia maanrakennusta eikä siitä aiheudu poikkeavaa haittaa.

Puhdistustyö perustuu alueelta tehtyihin ennakkotutkimuksiin. Puhdistamistyötä seurataan kaivutyön
aikana toteutettavalla näytteenotolla. Lopputilanne varmistetaan myös näytteenotolla kaivannon eri
osista.

Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.
Leppävirran kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen kohteen puhdistamisesta.
Puhdistamiseen liittyvät valvontatyöt toteuttaa FCG Oy. Urakoitsijana toimii Maansiirto E.Huttunen Oy.

Lue lisää:
Tiedote
maaperakuntoon.fi

Lisätietoja
Ville Juntto, Maansiirto E.Huttunen Oy, 040 630 8808, ville.juntto@maansiirtohuttunen.fi
Tapio Montonen, Leppävirran kunta, 044 750 7010, tapio.montonen@leppavirta.fi
Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi
Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi